ზუგდიდში ხარვეზიან პროექტებში მთავრობა მილიონებს იხდის