უსაფრთხოების საბჭო, რომელიც ქვეყანაში საფრთხეს ვერ ხედავს