რუსული კომპანიების ფილიალების ბრძოლა ქართული ბიუჯეტის ფულისთვის