თბილისის მერიას საზოგადოებასთან ურთიერთობისთვის 22 ადამიანი არ ჰყოფნის