ენობრივი ბარიერი ქვემო ქართლის სკოლებს დირექტორების გარეშე ტოვებს