ამბროლაურის მერიამ რუსულ კომპანიას ჯარიმა არ გადაახდევინა