ფოთში კანალიზაციას ადრე დაწუნებული კომპანიები აშენებენ

ავტორი: ელისო ჯანაშია ფოთის წყალარინების სისტემას საბოლოოდ მაინც ის ევროპული და თურქული კომპანიები აშენებენ, რომლებიც 2015 წელს გამოცხადებულ ტენდერში მთავრობამ დაიწუნა. მაშინ აზერბაიჯანულმა კომპანიამ გაიმარჯვა, რომელმაც 9 მილიონ ლარზე მეტი გაფლანგა, სამუშაოების მცირე ნაწილი გააკეთა, ფოთში გზებიც გადათხარა და ამ მდგომარეობაში მიატოვა. ფეკალური მასები კი დღესაც პირდაპირ ზღვაში ჩაედინება. სამუშაოები 2016 წელს დაიწყო. გაერთიანებული წყალმომარაგების … Continue reading ფოთში კანალიზაციას ადრე დაწუნებული კომპანიები აშენებენ