ფოთში კანალიზაციას ადრე დაწუნებული კომპანიები აშენებენ