სახელმწიფო პანდემიით დაზარალებულებზე არათანაბრად ზრუნავს