აუდიტის სამსახურმა ნავთობისა და გაზის კორპორაციაში დარღვევები გამოავლინა