რუსეთიდან ნავთობიმპორტიორი კომპანიების რაოდენობა იზრდება