ამბავი ჩვენი ჯიბიდან წყალში გადაყრილ ფულზე – vol. ∞