მორიგი ჰესი მშენებლობის ძველი პრაქტიკით: ჯერ ხელშეკრულება, შემდეგ კვლევები