ფოთის სანაპიროსთვის გაფლანგული 6 მილიონის გამო ჯერ არავინ დასჯილა