სინგაპურის სასამართლომ ივანიშვილის სარჩელი არ განიხილა