აზერბაიჯანელმა ექიმმა საქართველოში ოპერაციები ლიცენზიის გარეშე ჩაატარა