ქუთაისში დაუგეგმავი პროექტი ბიუჯეტიდან ხარჯს აორმაგებს