ხარვეზებიანი გეოლოგიური დასკვნის საფუძველზე ქუთაისის მერიამ მშენებლობის ნებართვა გასცა