რა გაართულა და რა გაამარტივა კომუნალურების სუბსიდირებამ?