კარდენახში 752 ათასი დაიხარჯა, სასმელი წყალი ისევ პრობლემაა