კახეთს წყალი არ აქვს: ნასესხები 29 მილიონი უშედეგოდ დაიხარჯა