რისი ბრალია ინფრასტრუქტურული პროექტების გაჭიანურება?