კანონი იმისთვისაა, რომ დაარღვიო – ცემენტის წარმოება ქართულად