გარდაბანში არც მას ენდობიან, ვინც კარტოფილი დაარიგა