“ფრონტერას” გაზის ამოღებაზე ისევ ტექნიკური პრობლემები შეექმნა