გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ 2014 წელს სისხლის სამართლის დანაშაულზე დაჯარიმებული კომპანიები