საქართველოში 24 კომპანია საჭირო დოკუმენტის გარეშე მოიპოვებს ბუნებრივ რესურსს