სასწრაფო სამედიცინო დახმარების პერსონალს გათავისუფლების შესახებ აფრთხილებენ