რას ყიდულობდა მთავრობა პანდემიისთვის მოსამზადებლად?