კორუფციის აღქმის ინდექსი 1999-2015 წლებში საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში