პრომეთეს მღვიმის დაზიანებული ეკოსისტემა- ხელისუფლების გადაწყვეტილებების შედეგი