აზერბაიჯანთან დაუდგენელი საზღვრის გამო ადგილობრივების სიცოცხლე საფრთხეშია