“თეთრი ოქროს” დამალული მფლობელი: გურიაში ბენტონიტის მომპოვებლის ვინაობა უცნობია