აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი საქართველოში საქმიანობას წყვეტს