“აკელიკის” $55-მილიონიანი პროექტი და მოტყუებული მუშახელი