მუხტარლიმ შინაპატიმრობის მოთხოვნაზე კვლავ უარი მიიღო