საარსებო შემწეობა ანუ 60 ლარად დაკარგული შრომის მოტივაცია