ივანიშვილის ბანკირის აღიარება და კიდევ ერთი არადეკლარირებული კომპანია