ცოლი – გარემოს დაცვის სამინისტროში, ქმარი – წიაღის მომპოვებელ კომპანიაში