ვიდეო, სადაც, შესაძლოა, რომ აფგან მუხტარლი იყოს ასახული, დაზიანებულია