მუხტარლის მხოლოდ სასამართლოზე დასწრების ნება მისცეს